متافیزیک

ای بازگرداننده …

ای باز گرداننده آنچه از دست رفته است … از متون دعایی عرفان شیعه (دعای مشلول) _______________________ به نظر می رسد در دنیا هیچ امری ناممکن نیست؛ او، با دستانش ... ادامه مطلب

حاملان نورانی و غم خواران بشر

حاملانی هستند نورانی اما پوشیده، پوشیده اما درخشان، درخشان اما پنهان، پنهان اما آشکار، آشکار اما غریب، غریب اما به شدت نزدیک، نزدیک اما … پیشه و کارشان حمل است، ... ادامه مطلب

ای پاکزاد گوش فرا ده

در کتاب «مردگان تبتی» آمده است که از لحظهٔ مرگ یک شخص تا تجسد مجددش در بدن جدید، فترت و فاصله ای هست. در لحظه مرگ، نفس با آنکه بی ... ادامه مطلب