mmpma

فردیت و خلوت

آن کتاب کهن در سینه انسان چنین زمزمه کرد: و قسم به زوج و فرد (89: 4) نام واحد مساوی است با انسان واحد، اما آنچه دیده می­ شود موجودی ... ادامه مطلب

سنگینی و مشقت آشکار شد

از راه سختی آمده بود. تنها و بسیار خسته. رد عرقهای آبی­ رنگ روی پیشانی­اش شدید شد، آنقدر زیاد که ابروهایش دو حوض آب شدند. بر دیواری تکیه زد، چشم ... ادامه مطلب