هنر حقیقی

کلیدهای گم شدهٔ هنر

” با شناخت قوانین فرود، با قوانین فراز هم آشنا می شویم و در نتیجه نه تنها می توان از اکتاو های اصلی به اکتاوهای زیردست رسید. بلکه عکس آن ... ادامه مطلب

ساحت خیال و هنر

من بندهٔ آن خیالم که حق، آن جا باشد. بیزارم از آن حقیقت، که حق آن جا نباشد. کتاب اشارات مولوی در فیه ما فیه ______ عالم هنر نیز شاید ... ادامه مطلب

جایگاه صورت در هنر دینی

به گفته تیتوس بورکهارت، هنر اساساً «صورت» است. این سخن به ویژه دربارهٴ«هنرد دینی» مصداق دارد. زیرا «هنر دینی» به گفته وی به هنری گفته می شود که،نه تنها «موضوع» ... ادامه مطلب