طبقات وجودی

حقیقت و جوشش نور

حقیقت مانند جامی از زهر کشنده است که پس از نوشیدن آن تمام توهمات، خیالات باطل و دنیای ذهنی را نابود می کند؛ و هر کس ذره ای از حقيقت ... ادامه مطلب