حاملان نورانی و غم خواران بشر

حاملانی هستند نورانی اما پوشیده، پوشیده اما درخشان، درخشان اما پنهان، پنهان اما آشکار، آشکار اما غریب، غریب اما به شدت نزدیک، نزدیک اما … پیشه و کارشان حمل است، آنان غم ها، ناراحتی ها، شکست ها و تمام رنج های بشر را از قلب و روحشان برداشته و با خود حمل می کنند، آنان بشر را سبک می کنند، سنگینی رنج را برداشته و بار بی وزنی از شادی را برجای می گذارند؛ حاملان نورانی اینگونه اند؛ بی صدا می آید، غم را میبرد و امید می آورد.
آنان غمخوارانی هستند نورانی و حاملانی هستند کهن و دائم السفر؛ و در تردد مدام میان قلوب و ارواح انسانی؛ حتی به غم و رنج درختان، دریاها، شهرها و سایر موجودات نیز توجه می کنند؛ زخم ها را التیام می بخشند و رنج را با جان بی کرانگی شان حمل می کنند. اینان یکی از چند دسته از انواع موجودات خداوندی هستند که از اسم «الرئوف» خداوند (اسم رئوف به معنای مهربانی مافوق تصور) خلق شده اند.
اما «امیر» آنان شکوهمندانه اما پنهان، سنگینی رنج های بشر و تمامی کائنات را تحمّل می کند، تا صعود تمامی موجودات به مراتب بالا میسّر گردد؛ «او» چیزی را حمل می کند که نه تنها مخلوقی توان لحظه ای تحمل آن را ندارد، بلکه قدرت کوچکترین نگاهی به عظمت و سنگینی آن بار را نیز نخواهد داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *