معنای طبیعت

مفهوم باطنی غذا

به­ نظر می ­رسد یکی از دلایل کاربرد اصطلاح «محیط زیست» در نامگذاری «طبیعت» مسأله تأمین غذا برای انسان و دیگر موجودات باشد، و این مسأله با وجود اینکه امری ... ادامه مطلب

اقوام کهن و زمین

پیام آور هندی، به نام اسمولاها، رئیس قبیله واناپیوم، زراعت و کشت کردن در زمین را رد کرد. وی بر آن بود که ناقص کردن و چاک دادن زمین، مادر ... ادامه مطلب