طبیعتِ هنر

هنر و روانشناسی

دروغ گویی همه زندگی ما را آکنده است. مردم وانمود می کنند که همه چیزها را می دانند: درباره خدا، درباره زندگی آینده، دربارهٔ عالم، دربارهٔ منشاء انسان، دربارهٔ تحوّل، ... ادامه مطلب

دریچه ای به عالم خیال

از یک نظر هنر طبیعت انعکاس عوالم وجود در دنیا و نیز کمک به انسان است و از سوی دیگر طبیعتِ هنر اتصال ذاتی با عالم خیال است. عالم خیال ... ادامه مطلب