انسان شناسی

نحن سرّ الازلی

نحن سرّ الازلی بالوجود الابدی … ما سرّ ازلی هستیم، به سبب وجود ابدیمان … ما به اعتبار ارواح و نشأهٔ رتبتی، سرّی از اسرار ازلی هستیم، …چنان که فرزند ... ادامه مطلب

اتصال (فیلم بابا عزیز)

در زمان اتصال حسّی با اثر هنری، فرد هوای درون (دم و بازدم نفسانی) پدیدآورنده آن را تنفس میکند؛ در چنین حالتی فضای درونی مخاطب یا نورانی میشود یا ظلمانی. ... ادامه مطلب