انسان شناسی

سنگینی و مشقت آشکار شد

از راه سختی آمده بود. تنها و بسیار خسته. رد عرقهای آبی­ رنگ روی پیشانی­اش شدید شد، آنقدر زیاد که ابروهایش دو حوض آب شدند. بر دیواری تکیه زد، چشم ... ادامه مطلب

نحن سرّ الازلی

نحن سرّ الازلی بالوجود الابدی … ما سرّ ازلی هستیم، به سبب وجود ابدیمان … ما به اعتبار ارواح و نشأهٔ رتبتی، سرّی از اسرار ازلی هستیم، …چنان که فرزند ... ادامه مطلب