خرداد 16, 1400

حقیقت هنر و حسّ غم

حسّ غم انواعی دارد؛ این حسّ برخی افراد را از جنبه روحی به مرتبه مافوق میبرد و برخی دیگر را از جنبه روانی به درجات مادون، با این وصف، یا ... ادامه مطلب