خرداد 13, 1400

انجماد عالم

در فیلم فرزندان انسان، در سال ۲۰۲۷ دیگر نوزادی به دنیا نمی آید و هرج و مرج سراسر دنیا را فرا گرفته، اما اتفاقى رخ می دهد و زنی حامل ... ادامه مطلب