با ما همراه باشید در

کارگاه هم اندیشی

دستیابی کامل به اهداف مورد نظر پوروشه محقق نخواهد شد مگر در همکاری و هم فکری میان این گروه و مخاطبانش. در این بخش پس از انتخاب یک موضوع، از اعضاء دعوت می­گردد پیرامون آن تحقیق و مطالعه انجام دهند. سپس نظرات دوستان در جلسه ای طرح شده و سعی می­شود گفتمانی سازنده شکل گیرد.